Het ontstaan van de natuurbegraafplaats

Prattenburg werd voor het eerst genoemd in het jaar 1502. Sinds 1694 bewoont de familie Van Asch van Wijck het landgoed op de Utrechtse Heuvelrug. De familie draagt zorg voor het beheer van het kasteel, het park, en de overige rijksmonumenten. Verbinding is belangrijk voor de familie, vanuit overtuiging, vanuit het geloof en vanuit gemeenschapszin.

Op het landgoed is een familiegraf. De locatie, het bos, de verbondenheid met de aarde en de natuur heeft de familie altijd ervaren als een bron van rust en troost. Dit leidde tot het idee van een natuurbegraafplaats. Het bosdeel ten noorden van de Cuneraweg ontwikkelen we hiervoor.

De familie Van Asch van Wijck wil graag dat de natuurbegraafplaats in lijn is met de waarden waar de familie al meer dan drie eeuwen voor staat: betrokken aandacht voor duurzaamheid, cultuurhistorie en de regio. De voorbereiding op de natuurbegraafplaats vraagt de nodige zorgvuldigheid en tijd. Naar verwachting zal Natuurbegraafplaats Prattenburg in 2021 openen.