De das op Prattenburg

Een belangrijk deel van het overleg dat we voeren over de inrichting van Natuurbegraafplaats Prattenburg gaat over de inpassing in de bestaande natuur. De das maakt daar een onlosmakelijk onderdeel van uit. In het bos van Prattenburg zijn een paar dassenburchten. Op veel natuurbegraafplaatsen komen dassen voor.

De das is een wonderlijk roofdier dat behoort tot de marterachtigen. Hij is eigenlijk niet zo’n goede jager en eet graag regenwormen en kevers. Maar ze eten zeker niet alleen maar vlees, ook allerlei planten en knollen zijn geliefd: ze eten fruit, noten en natuurlijk daslook, een plantje dat z’n naam dankt aan de das.

Sociaal familiedier

Vroeger dacht men dat de das een eenzame kluizenaar was, maar het blijkt een sociaal dier dat soms zelfs z’n burcht deelt met andere dieren, zoals vossen of konijnen. Dassen leven in familieverband met meerdere generaties bij elkaar. Als er jonge dasjes geboren zijn, worden de mannelijke pubers weggestuurd naar naburige lege burchten of een familie.  Een das staat erom bekend dat hij zijn burcht heel schoon houdt. Er wordt geen eten meegenomen het hol in, en voor het toilet maken ze vaak gebruik van gezamenlijke latrines, buiten de burcht natuurlijk. Dat brengt nog wel eens spanningen mee, als er een vos in het hol komt. Die maken er namelijk een rotzooi van, met etensresten en uitwerpselen, de term sloddervos bestaat niet voor niets.

In het begin van de vorige eeuw werd de das bejaagd. Waar ooit 12.000 dassen in Nederland leefden, waren er rond 1960 nog maar 1200 over. Een grootschalig beschermingsplan heeft effect gehad. Inmiddels zijn er naar schatting 5 á 6000 dassen in Nederland.

Foto: Wikimedia

Dassen op natuurbegraafplaatsen

Op meerdere plekken in Nederland leven dassen op en rond een natuurbegraafplaats. In het natuurbeheerplan dat iedere echte natuurbegraafplaats in Nederland heeft, wordt altijd rekening gehouden met kwetsbare soorten. Vaak wordt er bijvoorbeeld in de beplanting voor gezorgd dat de burcht meer privacy heeft en natuurlijk wordt in de directe nabijheid van een burcht niet begraven. Op hun beurt lijken de dassen zich maar weinig aan te trekken van de graven.  Om ook op Prattenburg zo goed mogelijk om te gaan met de natuur in het algemeen en de dassen in het bijzonder, zijn we in gesprek met verschillende natuurorganisaties uit Rhenen.

Geplaatst in Alle berichten, Natuur