Tarieven natuurbegraven

U kunt als Natuurbegraafplaats Prattenburg straks geopend is, op ieder moment een graf reserveren. De prijzen voor een graf op Natuurbegraafplaats Prattenburg zijn nog niet vastgesteld, maar zullen in verhouding lager zijn dan bij een traditionele begraafplaats. Dit komt onder andere doordat er geen kosten zijn voor het onderhoud van een graf of de verlenging van grafrechten. Ook krijgt u niet te maken met hoge kosten voor een grafmonument.

Graven

Graven zijn ruim gesitueerd. Om de natuur te ontzien wordt ruime afstand tussen de graven aangehouden. U betaalt eenmalig aankoopkosten. Dat is inclusief beheer en onderhoud door Prattenburg. U ontvangt een grafakte waarop de precieze locatie van het graf staat aangegeven. De kosten kunnen eventueel in termijnen worden betaald.

Het verstrooien van as is niet toegestaan op Prattenburg, omdat dit schadelijk is voor natuur. U kunt as wel uitstrooien in een graf of in een urn begraven. Een familiegraf is mogelijk, of een kindergraf met plek voor ouders ernaast, maar ook meerdere plekken naast elkaar. We zoeken graag samen met u naar de beste oplossing.

Betalingsregeling

Op Natuurbegraafplaats Prattenburg bestaat de mogelijkheid om vooraf een plek te reserveren. U verwerft op dat moment het eeuwigdurend grafrecht. De factuur voor het grafrecht wordt ook op dat moment verstuurd. Het is mogelijk om dit bedrag in termijnen te betalen. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling van 10 jaar. Dit kunt u bij het reserveren van de plek aangeven. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Begrafenis

Het begraaftarief is voor het delven en sluiten van een graf, de wettelijk verplichte administratieve handelingen en de uitgebreide begeleiding tijdens een begrafenis. In het weekend geldt een opslag van 50%.

Gedenktekens en grafaanduiding

Op een graf bij Prattenburg kunt u een boomschijf met inscriptie laten plaatsen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. U kunt contact met ons opnemen voor het bestellen van de schijf. Een boomschijf blijft jaren liggen, maar is wel vergankelijk. Nabestaanden kunnen een nieuwe laten plaatsen als die behoefte er is. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden.

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.