Stand van zaken

Update juni 2021

Zoals we in het najaar hebben aangegeven, zijn we in gesprek met o.a. de provincie en de gemeente over de realisatie van Natuurbegraafplaats Prattenburg. Inmiddels zijn er meerdere onderzoeken gedaan, zoals een archeologisch onderzoek en een natuurtoets. Alle onderzoeken zijn nu door de provincie beoordeeld en we hebben een concept bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeente. Die wordt op dit moment beoordeeld door de ambtelijke staf.
Als dit toereikend wordt bevonden, zal het bestemmingsplan worden voorgelegd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren, dus we kunnen helaas ook geen duidelijkheid geven over een openingsdatum voor natuurbegraafplaats Prattenburg.

Het beginnen van een nieuwe natuurbegraafplaats brengt veel met zich mee. Het start met een verzoek bij het College van B&W. Als die in principe akkoord gaan, begint er een periode waarin we met vele partijen overleg voeren. Provincie, gemeente, waterschap, natuurorganisaties en natuurlijk omwonenden.

De procedure

Voor verschillende onderdelen van het plan moet uitgebreid onderzoek gedaan worden. Inmiddels hebben we zowel een ecologisch onderzoek als een archeologisch onderzoek laten doen. Op basis van alle gesprekken en de onderzoeken, maken we vervolgens een plan. Hier zijn we nu nog mee bezig.

Dit plan maakt vervolgens deel uit van een aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen. Om de natuurbegraafplaats te kunnen beginnen, is deze wijziging noodzakelijk. Het is de bedoeling dat het gebied een dubbele bestemming krijgt: natuur én begraafplaats. Omdat het gebied precies op de grens van twee gemeenten ligt, is deze wijziging aangevraagd bij de gemeenteraden van Veenendaal en Rhenen.

Hoe lang gaat het duren?

De realiteit is dat we geen kant en klaar antwoord op deze vraag kunnen geven. U zult begrijpen dat dit soort procedures tijd kosten. Het is belangrijk om alles zorgvuldig te doen. Als het plan overal positief ontvangen wordt, kunnen we wellicht eind 2021 de eerste graven uitgeven. Maar het is goed mogelijk dat het langer zal duren. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, sturen we u natuurlijk een nieuwe nieuwsbrief.

Geplaatst in Alle berichtenTagged